Arkeologiska undersökningar i Hulan

Publiceringsdatum : 2019-10-08

I samband med Trafikverkets järnvägsplan för ombyggnad av Lerums station kommer en arkeologisk utredning att genomföras på kommunens fastighet intill bensinstationen i Hulanmotet.

arkeolog i arbeteGrönytan föreslås i järnvägsplanen utgöra omlastningsplats för massor och material under byggtiden 2022-2023 för att sedan återställas. Länsstyrelsen har begärt en arkeologisk utredning för att säkerställa att inga okända lämningar går förlorade. Den arkeologiska utredningen genomförs av personal från Lödöse Museum. Med grävmaskin görs grunda sökschakter i området för att arkeologer på plats ska kunna undersöka det framschaktade kulturlagret. Fältarbetena planeras att genomföras i vecka 43, 21-25/10.

Klicka här för att läsa mer om vändspår Floda-Lerum.