Asfaltarbeten på Stenkullevägen

Publiceringsdatum : 2020-11-06

Måndagen den 9 november startar förarbete och asfaltering av Stenkullenvägen. Trafiken längs sträckan kommer att regleras med tillfälliga trafikljus.

Då befintliga övergångsställen påverkas leds gående och cyklister om med skyltning på plats. På aktuell sträcka – mellan Stenkulans skola och Stenkullens station - rör sig mycket barn därav uppmanar vi bilister att vara extra uppmärksamma under denna period.

Även bussresenärer påverkas av arbetet. Stenkullen station läge A riktning mot Lerum får tillfällig busshållplats strax innan Grönstensvägen (Stenkullenvägen 48). Info sätts upp i busskuren med hänvisning till den tillfälliga hållplatsen.

Arbetet beräknas vara klart den 27 november.