Asfaltarbeten vid korsning i Höjden

Publiceringsdatum : 2018-06-22

Den här veckan kommer vi göra arbeten på Skogshöjden vid korsningen med Berghemsvägen.

Vi har problem med markvibrationer och i området och kommer ta bort tvärgående kantsten samt ta bort plattsättningen och asfaltera korsningen i stället.

Detta innebär ett ganska stort ingrepp i trafikmiljön och framkomligheten på Skogshöjden kommer att påverkas.