Asfaltering av gång- och cykelväg längs Göteborgsvägen

Publiceringsdatum : 2020-11-13

Måndagen den 16 november startar arbete med att lägga ny asfalt på gång- och cykelvägen längs Göteborgsvägen i Lerum. Gående och cyklister leds om med skyltning på plats.

Hållplats Lerum Andersvägen (läge B) får tillfälligt läge cirka 100 meter i riktning mot centrum. Arbetet beräknas vara klart den 27 november.