Asfaltering av ny gc-väg längs Hedeforsvägen

Publiceringsdatum : 2020-12-10

Idag, torsdag, påbörjas förarbete för asfaltsbeläggning av gc-väg längs Hedeforsvägen. Asfalteringen sker på onsdag (16/12). Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.

Arbetet avslutas i slutet av nästa vecka.