Aspens badplats stängd

Publiceringsdatum : 2018-05-11

Lerums kommun tvingas att stänga av Aspens badplats på grund av utsläpp av avloppsvatten i Säveån. Kommunen har tagit prover och inväntar svar på nya vattenprover, innan allmänheten kan bada där igen. Svar på de nya proverna kommer förhoppningsvis under vecka 20. Området är avspärrat.

Det kraftiga skyfallet under Valborg ledde till att det läckte ut avloppsvatten i Säveån.

Anledningen till läckaget är att det fanns stora mängder toalettpapper i ett avloppsrör som gjorde att det nästan blev helt stopp. Under skyfallet trängde det in dagvatten i avloppsröret och på grund av stoppet uppstod det ett kraftigt vattentryck.  En del avloppsvatten pressades ut i Säveån genom en trasig lucka.

VA-enheten har arbetat med att lokalisera stoppet och under fredagen den 4 maj spolades rören rena. En ny lucka är beställd och den beräknas komma inom några dagar. Det kommer att krävas grävning för att montera den nya luckan och det arbetet beräknas att ske 14-18 maj.

Det är olyckligt att det rann ut avloppsvatten i Säveån och vi beklagar det givetvis. Läckaget skedde under en begränsad tid och idag rinner det inte ut något avloppsvatten i Säveån.