Återplantering av träd

Publiceringsdatum : 2020-11-05

Återplantering av träd är en av de saker som vi på parkenheten gör. I tisdags planterade vi sex lindar i Seatons allé och fyra oxlar i rondellen vid Leires väg.

Det är ersättning för de träd som tagits ner på samma ställen på grund av sjukdomar och skador. I Seatons allé vill vi bibehålla allén. Vi försöker även att få skott i marken från de gamla lindarna att växa eftersom den sorten inte längre går att få tag på. De lindarna vi planterar är liknande sort. 

Alla träd vi planterar behöver få så kallad etableringsskötsel under de närmaste åren. Vi ger dem extra omtanke i form av tillsyn, bevattning och kontroll av trädets stöd.