Återvinningscentraler i regionen slutar ta emot farligt avfall från företag

Publiceringsdatum : 2020-12-14

Från 1 januari 2021 tar inte Hultets återvinningscentral emot farligt avfall från verksamheter. Anledningen är en ny lag som trädde i kraft den 1 november 2020, vilket innebär att allt farligt avfall från företag behöver registreras och klassas. Det behövs även ett avlämnarintyg för allt elavfall.

På Hultet har vi tidigare tagit emot tryckimpregnerat trä och mindre mängder elavfall från företag, från 1 januari tar vi inte emot något farlig avfall från företag.

Det är viktigt att du och ditt företag ser till att ditt farliga avfall tas om hand på ett säkert och miljövänligt sätt trots lagändring. Företag kan fortfarande lämna allt annat grovavfall på återvinningscentralen, till exempel trasiga möbler.

Exempel på farligt avfall:

 • färg och lösningsmedel
 • kemikalier
 • tryckimpregnerat trä
 • asbest
 • elektronik och ljuskällor

Läs mer om den nya lagen för farligt avfall och avlämnarintyg via länkarna under mer information.

Farligt avfall och tryckimpregnerat trä från företag tas emot av bland annat dessa:

 • Fortum Waste Solutions AB
  Telefon: 019-30 52 00
  E-post: kundservice.rws@fortum.com
 • Ragn-Sells Recycling AB
  Telefon: 0771-88 88 88
  E-post: kundservice@ragnsells.com
 • Renova Miljö AB
  Telefon: 031-61 85 30
  E-post: kundservice@renova.se
 • Stena Recycling AB
  Telefon: 031-58 44 50
  E-post: salj.goteborg@stenarecycling.se
 • Veolia Recycling Solutions Sweden AB
  Telefon: 031-58 69 00
  E-post: goteborg.recycling@veolia.com