Åtgärder i Lilla Stamsjön i mark- och miljödomstolen

Publiceringsdatum : 2020-09-15

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Lerums kommun ansökt om godkännande av utförda åtgärder i Lilla Stamsjön och på befintlig dammkonstruktion samt tillstånd anlägga fiskväg vid utloppet av Lilla Stamsjön i Lerums kommun.

öringSynpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se senast den 26 oktober 2020. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 5247-19. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid.

Målet kan komma att avgöras på handlingarna. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Yvonne Sjöberg, Lerums kommun, 443 30 Lerum med besöksadressen Brobacken 1 i Lerum, telefon 0302-52 26 68.

Klicka här för att läsa kungörelsen.