Åtgärder på Alelundsvägen i Floda

Publiceringsdatum : 2021-03-05

Alelundsvägen i Floda är i mycket dåligt skick. Vi kommer att göra akuta åtgärder för att få den någorlunda körbar på kort sikt, vilket är svårt nu när det är tjällossning. Arbetet på vägen kommer att utföras snarast.

Det pågår ett arbete med övertagande av vägar från Floda vägförening, där bland annat Alelundsvägen ingår. För att det ska kunna göras behöver detaljplaner byta huvudmannaskap från enskilt till kommunalt. Det arbetet är påbörjat. Vi har även gjort en bärighetsberäkning av vägen. Den ska ligga till grund för projektering och planering av vilka åtgärder som behöver göras för att på lång sikt få tillräcklig bärighet på vägen. Parallellt med projektering och planering för vi dialog med vägföreningen.

För att kommunen ska ta över vägarna så ska de dock vara upprustade. Så länge Floda vägförening är väghållare är de ansvariga för vägen och för större upprustningar.

Kommunen är ansvarig för driften, till exempel vinterväghållning, skyltning och potthålslagning.