Åtgärdsplan för bekämpning av invasiva arter

Publiceringsdatum : 2020-08-18

Kommunen är mycket tacksamma för alla rapporter om invasiva arter som kommer in till Artdatabasen eftersom det ger bra kunskap om nuläget och underlag för att planera våra kommande insatser.

Situationen i Lerums kommun är dock sådan att det växer parkslide på väldigt många platser, och vi kan omöjligt åtgärda dem alla. Inom projektet LONA ((bidrag från den lokala naturvårdssatsningen) har miljöenheten och parkenheten fått medel för att göra åtgärder på ett fåtal platser, men den kanske viktigaste delen inom projektet är att ta fram en åtgärdsplan för hur vi ska agera framöver, både för att minimera den oavsiktliga spridningen och för hur/om vi ska göra bekämpningsinsatser. Arbetet med åtgärdsplanen ska påbörjas i höst med hjälp av vår konsult. Vi återkommer med mer information då.   

Vi alla behöver hjälpas åt att inte sprida alla olika invasiva arter så att problemen ökar. Det finns fler arter som har tydliga regleringar. 

Parkslide är en invasiv art, men lite speciell eftersom den inte är klassad av EU som en sådan. Det finns därför ingen lagstiftning kring den (än). All bekämpning som görs både från kommunens sida och från allmänhet är frivilligt.   

Det speciella med parkslide är också att det forskas just nu på bästa bekämpningsmetod så det är svårt att lämna råd och att kemisk bekämpning inte förordas av naturvårdsverket. Se länk nedan. 

Lerums kommun är med i ett projekt för att bekämpa invasiva arter. 
Klicka här och läs mer om kommunens arbete med parkslide. 

Klicka här för tips som alla kan ta till sig för att bekämpa invasiva arter.

Mer information