Att stötta närstående med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation

Publiceringsdatum : 2019-01-08

Kursen vänder sig till dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa och/eller NPF (i detta ingår t ex Bipolär sjukdom, psykossjukdomar, depression, ångest, OCD, självskadebeteende, ADHD, autism).

Under fem tillfällen får du möjlighet att lära dig olika tekniker och förhållningssätt i hur du både kan vara ett stöd för din närstående och för dig själv. Kursen fokuserar dels på vad du specifikt kan göra för din närstående, men också på vad du som anhörig behöver. Varje kurstillfälle varvas mellan teori och diskussioner i grupp.  De olika kurstillfällena kommer bland annat handla om de vanligaste svårigheterna personer med psykisk ohälsa och NPF har, attityder och fördomar, bemötande och förhållningssätt att skapa sin egna mentala verktygsbox.

Kursledare är Elisabet Hurtado Lundberg, projektledare och Hjärnkollsambassadör från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg NSPHiG. Begränsat antal platser. Sista anmälnings dagen 28 januari.

  • Datum: måndagar 4/2, 11/2, 18/2, 25/2 och 4/3
  • Tid: Kl.17.30-19.30
  • Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 i Lerum

För frågor och anmälan kontakta:

Jessica Gustavsson
Telefon: 0302-52 22 39
jessica.gustavsson@lerum.se