Att tänka på när du tar emot jordmassor

Publiceringsdatum : 2021-04-06

Att återanvända massor för exempelvis fylla ut sin tomt sparar transporter och miljön men var noggrann med vilka massor du använder. En del massor kan komma från områden som kan vara förorenade eller innehålla invasiva arter som inte får spridas.

Det är du som tar emot massorna som är skyldig att dubbelkolla massornas ursprung. Be därför alltid lämnaren av massorna om ett intyg var massorna kommer ifrån.  Det kan också vara så att det är anmälningsplikt enligt miljöbalken på att använda en del massor.
Om du känner dig osäker, kontakta miljöenheten.