Avgifter enligt VA-taxan

Publiceringsdatum : 2016-02-19

Vi vill informera om de avgifter som Lerums kommun enligt VA-taxan tar ut för åtgärder som kommunen utför på fastighetsägarens begäran. Om fastighetsägaren eller annan förutom Lerums kommun har utfört en åtgärd enligt nedan tas samma avgift ut.

I Lerums kommuns VA-taxa finns dessa avgifter specificerade under paragraf 17. 


     Åtgärd                                                       Pris inklusive moms

 • Nedtagning av vattenmätare                      737,36 kr
 • Uppsättning av vattenmätare                     737,36 kr
 • Montering och demontering av 
  strypbricka i vattenmätare                          1 474,73 kr 
 • Undersökning av vattenmätare                  2 064,62 kr
 • Sönderfrusen eller skadad vattenmätare    2 064,62 kr

Avgifterna ovan gäller för mätare i storleken Qn ≤ 2,5 m3/h. För övriga mätare debiteras självkostnadspris baserat på kommunens omkostnader för arbetet. 

______________________________________________________________________

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel är avgiftsbelagd enligt nedan om den görs utanför normal arbetstid, måndag - torsdag klockan 7.30-15.00 och fredag klockan 7.30-12.30. 

    Åtgärd                                                       Pris inklusive moms

 • Avstängning av vattentillförsel                  1 474,73 kr
 • Påsläpp av vattentillförsel                         1 474,73 kr

______________________________________________________________________

     Åtgärd                                                         Pris inklusive moms

 • Olovligen öppnad eller stängd                     2 949,45 kr
  servisventil                                                
 • Olovlig inkoppling                                         4 424,18 kr
 • Förgäves besök av kommunen                    516,15 kr
 • Slutavläsning vid flytt                                    707,87 kr
 • Hyra av brandpoströr                                   737,36 kr för 3 dygn,
                                                                       därefter 36,87 kr/dygn

 För att läsa hela VA-taxan kan du ladda ner dokumentet här nedan.