Avgörande i domstol för detaljplan i Floda

Publiceringsdatum : 2017-11-28

Mark- och miljödomstolen kallade i tisdags till sammanträde och syn på plats i Floda för den antagna men överklagade detaljplanen gällande nya bostäder vid Rurik Holms väg i centrala Floda, missionskyrkans nuvarande tomt.

Under sammanträdet och synen kommer berörda parter, kommunen och de som överklagat detaljplanen på plats få visa vad de tycker är viktigt för att domstolen ska kunna göra sin bedömning.

Prövning av detaljplan i mark- och miljödomstolen är en del av detaljplaneprocessen, om någon väljer att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplanen. I detta fall har boende i närheten av den föreslagna detaljplanen överklagat kommunfullmäktiges beslut från den 15 juni i år om att anta detaljplanen för nya bostäder vid Rurik Holm väg. De som överklagat anser bland annat att de tilltänkta flerbostadshusen är för höga och för nära inpå deras fastigheter. Lerums kommun anser att intresset att tillgodose det stora bostadsbehovet i regionen väger tyngre än de olägenheter som detaljplanen innebär för kringliggande fastigheter. 

Mark – och miljödomstolen kommer efter sammanträdet och syn på plats avgöra om överklagandena ska avslås eller om kommunen ska upphäva sitt beslut.