Avstängning - del av Alingsåsvägen och Kring Alles väg

Publiceringsdatum : 2018-07-04

Vi bygger idrottsanläggning vid Lerums gymnasium. För kommande byggnation behövs en större kran. För att montera den på plats kommer vägar i området att stängas natten mellan den 12-13 augusti cirka klockan 1-5.

Kranen är av sådan storlek och längd att vi behöver använda området utanför det aktuella arbetsområdet för att få kranen på plats. För att minska påverkan på trafik och framkomst så mycket som möjligt har vi valt att montera kranen nattid.

Hänvisning om annan väg kommer ske och skyltningen kommer göras vid infartslederna senast sju dagar innan avstängning. Tack för visad hänsyn under arbetets gång.