Avstängningar av påfarter till E20 från Tollered vecka 28

Publiceringsdatum : 2021-07-12

Mellan 14–15 juli behöver Trafikverket stänga av påfarten till E20 i södergående riktning för trafik. Påfarten i norrgående riktning påverkas också några timmar under veckan. Följ orange vägvisning.

Mellan 14–15 juli bygger Trafikverket en tillfällig anslutning mellan påfartsramp och norrgående körfält på E20. Under tiden stängs påfarten till E20 i södergående riktning för trafik.

Följ tillfällig skyltning mot Göteborg: Kör via Båt-Johans väg, under Tollereds bro och via Olas sväng. Kör mot Floda i rondellen för att sedan via Kvikullavägen köra ut på E20 i södergående riktning mot Göteborg via Nääsmotet (89).

Påfart till E20 i norrgående riktning (mot Alingsås) stängs under några timmar under vecka 28. Följ tillfällig skyltning mot Alingsås.

Se karta och läs mer om projektet på Trafikverkets sida