Därför infördes kokningsrekommendationen

Publiceringsdatum : 2018-08-12

Vilka händelser låg bakom att Lerums kommun införde en kokningsrekommendation? Och hur farligt var vattnet egentligen? Stefan Lund är arbetsledare på VA-produktion och har arbetat där i över 30 år. Han förklarar vad det var som hände och sannolikheten att det ska hända igen.

Kommunens försiktighetsåtgärd att införa kokningsrekommendation för de invånare som får vattnet från Lerums vattenverk har fått många reaktioner. Många var förstående, andra tyckte att det tog alldeles för lång tid innan rekommendationen hävdes och somliga önskade att kommunen skulle ställt ut vattentankar.

Unik händelse

Det som hände var unikt. Lerums vattenverk togs i drift i början av 60-talet. Aldrig tidigare har det gått ut en kokningsrekommendation till de boende. Tyvärr inträffade det första gången samtidigt som vi upplevde den varmaste sommaren sedan temperaturmätningarna började i Sverige 1756. För många invånare i Lerum innebar det en sommar med kokningsrekommendation, bevattningsförbud och grill- och eldningsförbud.

17 juli

Stefan Lund, arbetsledare på VA-produktion i Lerum, berättar om vad som ledde till införandet av kokningsrekommendationen och arbetet med att häva den.
- Vid en rutinmässig provtagning av vattenkvaliteten på Lerums vattenverk den 17 juli fick vi indikation på tre Escherichia coli-bakterier, mer känt som E. coli. Rutinen är då att vi tar ett nytt vattenprov dagen efter för att säkerställa resultatet, säger Stefan Lund.

Stopp i vattenverket

Men, under natten drog åskväder in över Lerum som orsakade ett nätfel i vattenverket som stannade. Verkets övervakningsdator skickade ut larm men det gick inte fram till någon i personalen då mobiloperatörens SMS-tjänst samtidigt låg nere.
- Eftersom vattenverket inte längre pumpade ut vatten i ledningsnätet sjönk nivåerna i ett vattentorn. Till slut blev en del invånare utan vatten, förklarar Stefan Lund.
Samtidigt kom personal till vattenverket för daglig tillsyn och uppmärksammade driftstoppet. Vattenverket startades upp på nytt men det tog några timmar innan alla hushåll hade vatten igen.

Kokningsrekommendation

Den samtidiga upptäckten av misstänkta E. coli-bakterier och att ledningsnätet blev trycklöst är orsaken till att kokningsrekommendationen infördes.
- Vi upprättade en krishanteringsgrupp som beslutade om vilka åtgärder som skulle genomföras. VAKA, Livsmedelsverkets expertgrupp som ger råd i sådana här situationer, kontaktades och fanns sedan hela tiden med i vårt arbete, säger Stefan Lund.

Utökad provtagning

VA-enheten inledde direkt en utökad provtagning på flera platser som får vatten från Lerums vattenverk. 
När proverna från den 17 juli analyserades på laboratorium visade resultatet att det inte var E. coli utan koliforma bakterier.
- Koliforma bakterier är inte farliga i sig. De finns naturligt i jord, mark och vatten. Det är först när de kommer från avföring som de kan vara smittbärande, säger Stefan Lund.

Tidsödande

En del invånare hörde av sig via Facebook och KomIn och tyckte att kommunen borde arbeta snabbare för att få ordning på dricksvattnet.
- Vi följde VAKAs rekommendation om att samtliga prover som togs i kommunen varje dag måste vara helt rena vid två provtagningstillfällen efter varandra.

Hundratals prover

Det togs hundratals prover som skickades vidare till laboratorier på analys. Tidsmässigt innebar det att om ett prov gav utslag för koliforma- eller E. coli-bakterier skulle det tas ett nytt prov på samma ställe dagen efter och varje prov skickades till laboratorium. Varje analys tog cirka två dagar. Det gjorde att det tog närmare fyra dagar efter en första anmärkning innan man med bestämdhet kunde säga om det fanns E. coli/ koliforma bakterier eller inte.

Kompetent personal

Andra invånare tvivlade på att det fanns någon kompetent personal på VA-enheten under semestertider.
- Alla vi som arbetar inom VA-produktion har fullgod kompetens. Inga semestervikarier får eller kan kontrollera vattenverken, förklarar Stefan Lund.

E. coli

Under den utökade provtagningen kunde det påvisas totalt en E. coli, och det var på Floda vårdcentral den 20 juli. Men, nästa dag var vattnet där utan anmärkning. 

Slutgiltigt resultat av vattenprover

Den slutliga sammanställningen av laboratoriernas analyser visar att det funnits koliforma bakterier i dricksvattnet. Den 23, 25, 27, 30 och 31 juli visade analyssvaren på 1-2 koliforma bakterier i dricksvattnet.
- Gränsen för otjänligt vatten ligger på 10 st. /100 ml koliforma bakterier i provvatten. Den gränsen har vi aldrig överstigit. Men misstanken om E. coli och ett trycklöst nät är skäl nog för att gå ut med kokningsrekommendation. Det är en försiktighetsåtgärd, berättar Stefan Lund.

Kokningsrekommendationen upphävdes

Efter den 31 juli var alla prover utan anmärkning och den 3 augusti hävdes i samråd med VAKA kokningsrekommendationen.

Kan det hända igen?

Normalt tar VA-enheten 100-tals vattenprover om året. Någon gång per år får man utslag för enstaka koliforma bakterier. Sannolikheten för att det ska införas kokningsrekommendationer igen är liten.
- Vi har daglig tillsyn på våra vattenverk, dygnets alla timmar och även på helger. Våra övervakningssystem gör att vi kan göra observationer av vattenverken på distans. Man kan aldrig riktigt gardera sig mot alla eventuella saker som kan hända, men normalt är det en liten risk att det finns E. coli i vattnet, säger Stefan Lund.

Ovanlig vattensituation

Efter att ha arbetat närmare 30 år på kommunens VA-enhet kan Stefan Lund konstatera att vattensituationen under sommaren har varit och är extremt ovanlig.
- Under min tid har vi aldrig tidigare infört en kokningsrekommendation och vi har aldrig haft så låga vattennivåer som nu.