Begränsad framkomlighet på del av Kolborydsvägen måndagen 27 augusti

Publiceringsdatum : 2018-08-23

Måndagen den 27 augusti kommer av kommunen anlitat entreprenör ta ned träd intill Kolborydsvägen. Arbetet kommer starta kl 9.00 och man kommer använda sig av flaggvakter.

Arbetet innebär att framkomligheten på vägen kommer vara mycket begränsad, tänk på att det kan ta längre tid att åka till ditt slutmål än vanligtvis.

Arbetet kommer ske utanför planerad förskola, på södra delen av Kolborydsvägen. Träden tas ned för att möjliggöra flytt av en stenmur och i samband med det göra förberedande arbete inför planerad gång- och cykelväg. Kommunen har fått dispens från Länsstyrelsen för att flytta stenmuren.