Begränsad framkomlighet på Södra Långvägen

Publiceringsdatum : 2020-01-20

Vi kommer under tisdag 21 januari att påbörja ett VA-arbete på Södra Långvägen - från Godhemsbacken och västerut.

Ny vattenledning etableras samtidigt som vi ser över dagvattenlösningen på vägsträckan. Trafiken kommer att regleras med hjälp av trafiksignaler då ett körfält på Södra Långvägen kommer att stängas av under projektet.

Godhemsbacken inom arbetsområdet kommer också att stängas av för motorfordonstrafik och hänvisas runt via andra tillfartsvägar.

Arbetet beräknas pågå till fram till och med 17 februari. Lerums kommun önskar visad hänsyn för de som utför arbetet.