Begränsningar av besök på grund av covid-19

Publiceringsdatum : 2020-03-12

Lerums kommun har beslutat att införa besöksstopp på kommunens äldreboenden och korttidsplatser för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19.

På boende med särskild service LSS avråder kommunen från besök.

Tisdagen den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån och bedömer att det finns mycket hög risk för samhällspridning i Sverige av coronaviruset covid-19. Folkhälsomyndigheten gick också ut med nya rekommendationer, som en åtgärd för att förhindra smittspridning. Lerums kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Stopp från besök på äldreboenden och korttidsboenden

Med anledning av de nya rekommendationerna har tf sektorchef Maria Enbuske beslutat att starkt avråda från alla besök på äldreboenden och korttidsboenden. Orsaken till besöksstopp är att äldre och kroniskt sjuka är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter.

Undantag från besöksrestriktionen kan göras vid särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede och sker i dialog med chef eller sjuksköterska.

Avråder besök på boende med särskild service LSS

Sektor stöd och omsorg avråder från besök på boende med särskild service LSS om den besökande har symtom på luftvägsinfektion.

Aktiv pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen

Lerums kommun följer utvecklingen av covid-19 noga och samarbetar med ansvariga myndigheter. Lerums kommun har ett aktivt pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen. Det är viktig att hålla sig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Lerum.se är vår huvudsakliga källa till information för allmänheten. Där samlar vi våra nyheter och länkar till ansvariga myndigheters information på en speciell samlingssida. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid -19 är det 113 13 du ringer.