Bekräftad covid-19 smitta i kommunens omsorg

Publiceringsdatum : 2020-04-22

Lerums kommun har fått sina första konstaterade fall av covid-19 i äldreomsorgen. Det är på Nya Sävegårdens äldreboende i Floda.

Det är en konstaterad allmän smittspridning av Coronaviruset i hela Sverige så för Lerums kommun har det varit en fråga om när, inte om, vi skulle få vårt första fall.

Vi är väl rustade att ge vård och omsorg, och alla våra förberedelser har syftat till att möta den här situationen som vi lyckligtvis har kunnat skjuta framför oss en längre tid. Vi kommer fortsätta att arbeta systematiskt med att värna hälsa och liv i våra verksamheter.

Lerums kommun följer patientsekretessen. Därför går vi fortsättningsvis inte ut med någon närmare information till allmänheten om fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Anhöriga som har släktingar på berörda boenden inom äldreomsorgen informeras om smittspridning. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Anledningen till att vi undantagsvis kommunicerar om de aktuella fallen är för att det är våra första fall, och för att särskilt understryka vikten av att följa de beslut, riktlinjer och råd som ges av myndigheter.