Beläggningsarbeten på vägar tisdagen 25 september

Publiceringsdatum : 2018-09-24

Imorgon tisdag 25 september utför vägenheten beläggningsarbeten runtom på kommunens vägar. Vägarbetena innebär att ny beläggning i form av ett bindemedel och småsten ska täta sprickor i delar av de vägbanor som behöver åtgärdas. Skyltar sätts upp vid de vägar som berörs, och det går att köra på vägarna under tiden som arbetena sker.

Vägenheten vill därför upplysa förare att köra försiktigt över de nybelagda ytorna, eftersom löst smågrus eventuellt ligger på vägbanan direkt efter beläggningsarbetet.

Onsdag 26 september återkommer vägenheten till samma platser för att sopa bort det eventuellt lösa gruset som ligger kvar på vägbanorna.

Se vilka vägar som berörs

 • Olstorpsvägen (delar av)
 • Furubergsvägen
 • Lekstorpsvägen
 • Lindenska villan (delar av)
 • Stenkullevägen
 • Ölslanda industriväg
 • Ölslanda gärde
 • Hedeforsvägen (delar av)
 • Häradsvägen (delar av)
 • Kring-Alles väg
 • Kolborydsvägen (delar av)
 • Knavravägen (delar av)
 • Ryggebolsvägen
 • Slätthultsvägen (delar av)
 • Ljunghögsvägen