Besked om sommarlovskort inom kort

Publiceringsdatum : 2018-04-25

Regeringen har avsatt pengar för att möjliggöra fri kollektivtrafik på sommarlovet för elever i åk 6-9 i grundskolan samt 1-2 gymnasiet under åren 2018-2020.

Det är Västra Götalandsregionen som söker medel för satsningen och i samarbete med Västtrafik äger frågan i regionen. Beslut tas på nationell och regional nivå inom kort. Därefter kan vi från Lerums kommuns sida gå ut med mer konkret information om sommarkorten, bland annat hur de då kommer att distribueras.