Bevattningsförbudet för hela Lerums kommun är hävt

Publiceringsdatum : 2018-10-04

Torsdagen 4 oktober hävde VA-enheten det skärpta bevattningsförbudet för samtliga VA-abonnenter i Lerums kommun. Det innebär att abonnenter kan återgå till normal konsumtion av dricksvattnet.

Vattentäkterna har nu nått nivåer, vilka VA-enheten bedömer som tillräckliga för att häva bevattningsförbudet.

Stort tack till samtliga för er hjälp och samarbete under den här tiden som bevattningsförbudet har behövts!