Fortsatta bevattningsrestriktioner för Floda och Tollered

Publiceringsdatum : 2018-06-11

Fredag 25 maj gick Lerums kommun ut med bevattningsrestriktioner för Floda och Tollered. Vi ser nu att restriktionerna har gett effekt. Nivåerna i vattentornen i Floda och Tollered fylls på och vi har en god buffert när det gäller dricksvattnet.

När bevattningsrestriktionerna infördes hade vi vid vissa tillfällen mycket låga vattennivåer i våra vattentorn, och under torsdagen den 24 maj var de så låga att delar av Floda blev utan vatten. Sedan restriktionerna infördes har vi inte haft problem med kunder som varit utan vatten av denna anledning.

Bevattningsrestriktionerna för Floda och Tollered gäller fram till dess att ombyggnationen av Floda vattenverk är klar, vilket beräknas till sensommaren i år. Floda och Tollered får idag sitt dricksvatten från vattenverket i Lerum. Fram till dess är kapaciteten begränsad på ledningsnätet av tekniska (pumpmässiga) skäl för områdena Floda och Tollered, därav denna bevattningsrestriktion.

Se nedan under Frågor och svar vad bevattningsrestriktioner innebär. Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför. Vid frågor kontakta Lerum kommuns kundcentrum, KomIn, på telefon 0302-52 10 00.

Nedan finns vanliga frågor och svar rörande bevattningsrestriktioner, kanske ni får svar på er fråga redan där.

Frågor och svar

Bevattningsrestriktioner

Fråga: Vad innebär bevattningsrestriktioner?

Svar: Vid bevattningsrestriktioner gäller att vi uppmanar er att i största möjliga mån undvika:

  1. Bevattning av grönytor med spridare eller slang, till exempel bevattning av gräsmattor, häckar, fotbollsplaner och liknande. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
  2. Att tvätta bilen hemma (gäller ej automattvättar med slutna vattensystem som återanvänder tvättvattnet). Behöver din bil tvättas, uppmanar vi dig att istället åka till en biltvätt.
  3. Att använda högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, altaner eller liknande.
  4. Att fylla privat pool med dricksvatten.

Fråga: Vem gäller bevattningsrestriktionerna för?

Bevattningsrestriktionerna gäller alla som har kommunalt dricksvatten inom Floda och Tollered i Lerums kommun. Det gäller även näringslivet och föreningar som uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

Fråga: Gäller bevattningsrestriktionerna även för mig med egen brunn?

Svar: Nej.

Fråga: Varför ska vi spara på vattnet i Floda och Tollered?

Svar: Floda och Tollered får sitt dricksvatten från vattenverket i Lerum, då Floda vattenverk är avställt för ombyggnation. Ombyggnationen beräknas vara klar under sensommaren i år. Fram till dess är kapaciteten av tekniska (pumpmässiga) skäl begränsad för områdena Floda och Tollered.

Fråga: Vad händer om man bryter mot bevattningsrestriktionerna?

Svar: Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av vatten. Uppmärksammas det att du använder vatten för till exempel bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsrestriktioner. Om du trots detta fortsätter att slösa med dricksvattnet kan vi komma att stänga av vattnet (med stöd av punkt 13 i ABVA). Genom att följa bevattningsrestriktionerna hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som förskolor, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet.

I Lerums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster (ABVA) framgår av punkt 13:

”Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denna finner det nödvändigt för att förebygga person-, eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.”

Fråga: Vad kan man mer göra för att spara på vattnet?

Svar: Utöver att inte vattna med spridare eller slang, enbart tvätta bilen vid biltvätt samt inte fylla upp pooler kan du spara vatten genom att:

  1. Inte diska under rinnande kran.
  2. Inte låta kranen rinna i onödan, vid exempelvis tandborstning.
  3. Undvika att bada samt korta ner tiden du duschar.
  4. Diska och tvätta med fyllda maskiner.

Fråga: Går det att som privatperson få dispens från bevattningsrestriktionerna?

Svar: Nej.

Fråga: Går det att som företag få dispens från bevattningsrestriktionerna?

Svar: Nej, bevattningsrestriktionerna gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer. Lerums kommun uppmanar alla till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen. I många fall kan företagens rutiner förändras i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användningsområden som inte direkt omfattas av bevattningsrestriktionerna. Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta vårt kundcentrum KomIn, 0302-52 10 00, alternativt mejla till va@lerum.se.

Fråga: Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?

Svar: Om du har möjlighet - prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsrestriktionerna. Vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsrestriktionerna.

Fråga: Får jag vattna med kanna?

Svar: Ja, men vattenslang eller spridare bör inte användas.

Fråga: Jag har just planterat häck/träd, får jag vattna?

Svar: Vi uppmanar er att i största möjliga mån undvika att vattna med kommunalt dricksvatten och att i stället använda sjövatten eller liknande. Mindre bevattning med vattenkanna är okej.

Fråga: Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?

Svar: Vi uppmanar er att i största möjliga mån undvika att vattna med kommunalt dricksvatten och att i stället använda sjövatten eller liknande.

Fråga: Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?

Svar: Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.

Fråga: Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?

Svar: Ja, men undvik att använda högtryckstvätt om du har kommunalt dricksvatten.

Fråga: Jag ska tvätta taket, får jag det?

Svar: Ja, men undvik att använda högtryckstvätt om du har kommunalt dricksvatten.

Fråga: Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det?

Svar: Vi uppmanar er att i största möjliga mån undvika att använda högtryckstvätt.

Fråga: Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?

Svar: Vi uppmanar er att i största möjliga mån undvika att använda det kommunala dricksvattnet för denna typ av ändamål.

Pooler och bad

Fråga: Jag vill fylla min pool med dricksvatten, hur gör jag?

Svar: Det är möjligt att med hjälp av tankbil hämta vatten i våra andra orter i Lerums kommun, för att sedan fylla din pool.

Fråga: Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Svar: Mindre pooler är okej, men vi uppmanar till stor försiktighet med dricksvattenanvändningen i Floda och Tollered.

Dricksvattensituationen

Fråga: Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?

Vi får enligt vattentjänstlagen inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

Fråga: Beror bristen på vatten på att Lerums kommun växer i invånarantal?

Svar: Nej, situationen beror främst på den omfattande bevattning som skett de senaste dagarna samt pågående ombyggnationen av Floda vattenverk som gör att vattenkapaciteten av tekniska (pumpmässiga) skäl är begränsad för områdena Floda och Tollered, därav denna bevattningsrestriktion. Ombyggnationen av vattenverket beräknas vara klar under sensommaren i år.

Fråga: Beror bristen på läckor i ledningssystemet?

Svar: Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men bristen vi har nu beror främst på något lägre kapacitet på grund av ombyggnation vid Floda vattenverk samt den höga förbrukningen av vatten som varit till följd av omfattande bevattning under rådande torrperiod.

Vi letar efter läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till vårt kundcentrum, KomIn, via telefon 0302-52 10 00 eller mejla oss på va@lerum.se.

Fråga: Hur länge kommer bevattningsrestriktionerna att gälla?

Svar: Det är oklart i dagsläget, men vi bedömer att de kommer att gälla fram till dess att Floda vattenverk tas i drift senare i sommar.