Biblioterapi - läs för livet

Publiceringsdatum : 2018-09-18

Biblioteket i Lerum kommer att inleda en bokcirkel med inriktning på biblioterapi. Första träffen är tänkt till onsdag den 3 oktober och därefter träffas vi varannan vecka, sex gånger totalt.

Tillsammans kommer vi att läsa skönlitteratur och sen diskutera den tillsammans, i en mindre grupp. Exempel på tema som kan bli aktuella i en biblioterapigrupp är stress, sorg, skilsmässa, våga ta plats, våga vara sig själv, åldrandet med mera. Att spegla sig i litteraturen kan ge perspektiv på det egna livet. Tillsammans fördjupar vi oss; funderar, diskuterar och formulerar våra tankar och känslor.

  • 6 träffar, varannan onsdag kl 10.30.
  • Start 3/10 – slut 5/12.
  • Kostnadsfritt, Begränsat antal deltagare.

Ledare: Liv Örneryd & Annika Österberg. Anmälan senast 21/9: liv.orneryd@lerum.se