Bidra till ökad social hållbarhet

Publiceringsdatum : 2018-03-07

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. I år görs ett extra stort utskick i Lerum för att vi ska kunna se resultat på kommundelsnivå. Vi använder oss av resultatet i kommunens arbete med hållbarhet och folkhälsa.

Med start 16 mars kommer många kommuninvånare få en enkät hemskickat till sig: ”Hälsa på lika villkor”. Det är årets folkhälsoundersökning. Undersökningen genomförs numera vartannat år (tidigare årligen) av Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) i samarbete med landsting/regioner och Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och att följa förändringar över tid.

I enkäten frågas om allt från boende, motion, och ekonomi till upplevd hälsa, matvanor och trygghet. Lerums kommun uppskattar att ni svarar på enkäten – den hjälper oss mycket i vårt fortsatta arbete med hållbarhet och folkhälsa.

Läs mer här >>