Birger Rosén 1938-2019

Publiceringsdatum : 2019-10-02

I natt avled före detta kommunpolitikern Birger Rosén. Kommunen flaggar därför på halv stång på Bagges torg utanför kommunhuset.

Porträtt av Birger Rosén.Birger Rosén.Foto av: Ahlséns Foto. Birger var aktiv fritidspolitiker i kommunen i mer än tre decennier. Han satt i kommunfullmäktige för Moderaterna 1985-2018, där han var ordförande 1998-2012 och förste vice ordförande 2013-2014 och andre vice ordförande 2014-2018.

Birger var en mycket aktiv, engagerad och omtyckt politiker och Lerums kommuns politiska organisation av idag hade inte sett ut som den gör utan Birgers driv, arbetskapacitet och intresse för demokratifrågor.

Birger var dessutom aktiv som borgerlig begravnings- och vigselförrättare i kommunen och under många år aktiv i bland annat Överförmyndarnämnden.

Birger Rosén blev 80 år.