Boende för ensamkommande skapar rubriker

Publiceringsdatum : 2017-12-14

Angelika Wais arbetar som integrationspedagog på ett av kommunen boenden för ensamkommande. Hon har ett stort engagemang och trivs i sitt arbete med ungdomarna.

- Vi har jättefina ungdomar som inget hellre vill än att bli en del av och bidra till det svenska samhället. De har svenska vänner, vill utbilda sig och många har på kort tid lärt sig svenska språket. Vi har ungdomar som går utbildningar till yrken som vi har stor brist i, exempelvis inom vården. De är en stor tillgång och har många talanger. Det som skrivs i media påverkar ungdomarna och deras vardag, hur de bemöts här i samhället. Då är det särskilt tråkigt när jag har en annan bild än den som medierna målar upp eller som skrivs i sociala medier, säger Angelika Wais.

Hon har arbetat som integrationspedagog på ett av kommunens boenden för ensamkommande sedan början av 2016, nästan från det att boendet startade.

- Jag har alltid blivit bemött på ett bra sätt. Jag har aldrig sett vare sig droger eller alkohol på boendet, och vi skulle aldrig tillåta droger eller alkohol här. Ungdomarna har också lärt mig att se annorlunda på livet, att vara positiv, stark, mer medmänsklig.

Tydligare ledning och styrning

Kommunen har fått signaler om olika händelser och företeelser på kommunens boenden för ensamkommande som inte ska förekomma. Anmälningar som rör boendet kom från kommunen själv, medarbetare och gode män. Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder under året för att stärka verksamheten.

- Vi har engagerade medarbetare, ungdomarna ska ha det bra, har en trygg miljö och får den omsorg de ska ha. Det har funnits brister som vi arbetat för att komma tillrätta med. Det har framkommit att det funnits brister i arbetsmiljön, som nu till stora delar är avhjälpta. Vi har sett ett behov av att skapa mer struktur och ett bättre pedagogiskt innehåll i boendemiljön, för att stärka de unga och bidra till goda förutsättningar för integration. Nu under hösten ser vi en förändring i positiv riktning, säger Christina Alvelin, sektorchef i Lerums kommun.

Ny fas i verksamheten

När verksamheten gick in i en annan fas, än den akuta som var när boendena öppnade i slutet av 2015, behövde verksamheten utvecklas. En kompetenskartläggning genomfördes bland medarbetarna under våren 2017, utbildningsinsatser har genomförs och en organisationsförändring pågår för att skapa en tydligare ledning och styrning. Det innebär bland annat att boenden för ensamkommande organisatoriskt övergår till området funktionsstöd, med den ledning som finns inom verksamheten, och som har vana av bemannings- och produktionsplanering av dygnet-runt-verksamhet.

Inspektion på boendena

Inspektionen för vård och omsorg, har under året gjort inspektion på boendet i Hedefors och på Sävegården. Inspektionerna lyfte att kommunen brast i dokumentation som ska göras och i vissa delar saknades skriftliga rutiner. De bristerna är avhjälpta och inspektionen lämnar det utan åtgärd. Inspektionen för vård och omsorg ville också att kommunen svarar på hur de ungas delaktighet i vardagen tillgodoses. Kommunen har svarat och lyfter bland annat att varje ungdom har en mentor och det hålls husmöten varje vecka, forum där vardagen för ungdomarna diskuteras.
- Vi har träffat medarbetarna i verksamheten efter att det framkommit att arbetsmiljön har varit bristfällig. Insatser i form av handledning, dialog och uppföljning kommer genomföras med anledning av det, säger Christina Alvelin.

Vidare genomlysning från kommunen visar på ekonomiska oegentligheter som rör enskild medarbetare, något som fått arbetsrättsliga följder, följt av polisanmälan.

Ett meningsfullt arbete

Angelika Wais upplever att arbetet med ungdomarna ger väldigt mycket.
- Tiden här har visat hur viktigt det är att vi bryr oss om och ser varandra. Vi har haft mycket glädje, många skratt, säger hon.

På bilden: Angelika Wais, integrationspedagog.