Mindre brand på Aspenässkolan

Publiceringsdatum : 2019-10-06

Under natten mellan lördag och söndag brann det på kortsidan av skolbyggnaden Bryggan. Branden släcktes snabbt av räddningstjänsten.

Branden på Aspenässkolans byggnad Bryggan släcktes snabbt. Det blev brandskador på fasaden, men insidan av byggnaden klarade sig ifrån elden. Däremot var räddningstjänsten tvungen att klippa upp delar av taket för att försäkra sig om att elden inte hade spridit sig. Det innebär att delar av byggnaden och en del undervisningsmaterial är vattenskadade.

Fortsatt undervisning

Under några dagar kommer vissa av skolans elever att få vara i andra klassrum medan taket repareras. All undervisning fortsätter som vanligt. Berörda föräldrar med barn på Aspenässkolan kommer under dagen att få information via Unikum från skolledningen.

Orsaken till branden är inte klarlagd. Polisen kommer att utreda branden.