Brandskyddet hos invånare med hemtjänst

Publiceringsdatum : 2019-12-17

Med anledning av tisdagens (17/12) inslag i Sveriges Radio som handlar om brandskydd i samband med att allt fler äldre och funktionshindrade vårdas i hemmet, vill Lerums kommun förtydliga hur kommunen arbetar med brandsäkerheten i dessa hem.

Lerums kommun kommer under 2020 att se över rutiner för och skyddet mot bränder hos de personer som beviljats hemtjänst. Bland annat kommer en riskinventering att utföras under ledning av kommunens brandskyddsamordnare Christian Lööf.

- Vi ska utifrån riskinventeringen uppföra checklistor som ska finns hos brukarna. Sedan planerar vi för att utrusta hemtjänsten med brandsläckare, mobil brandvarnare och brandfilt som de alltid kan ha med sig i bilarna. Eftersom detta är hemtjänstpersonalens arbetsplats så blir det även en arbetsmiljöfråga.

Brandskydd i hemmet – den enskildes ansvar

Brandsäkerhet är den boendes ansvar, för de som bor i hyresrätter är det hyresvärdens ansvar att brandskyddet är fullgott.

- En brandvarnare är första och bästa åtgärden för att förbättra brandskyddet, förklarar Christian.

På marknaden finns ett otal produkter för att höja brandskyddet för den enskilde - som rökdetektorer som kan kopplas till trygghetslarmet, brandsäkra ”förkläden” och portabla sprinklers.

- Mina medarbetare identifierar redan idag specifika risker hos enskilda brukare som exempelvis är rökare och har nedsatt rörlighet i kombination med kognitiv svikt. Med extra särskilda åtgärder minskar vi dessa risker ytterligare, säger Marie Blomqvist, verksamhetschef för hemtjänsten i Lerum. 

Frågor?

Har du allmänna frågor kring individanpassat brandskydd kanske på grund av begränsad mobilitet där du har svårt att ta dig ut från din bostad eller om du idag har hemtjänst och undrar över brandskyddet – kontakta kommunens brandskyddssamordnare via kundcenter KomIn 0302-52 10 00 eller kommun@lerum.se.