Bredband till hela kommunen

Publiceringsdatum : 2016-11-28

Idag, måndag 28/11, tecknar Lerums kommun och Telia avtal om utbyggnad av snabbt bredband i hela kommunen.

Fem personer står framför kommunhusets entreDennis Jeryd (S), Håkan Pettersson kommundirektör, Rutger Fridholm (MP), Mikael Jarmdahl kommun- och stadsnätsansvarig på Telia, Eva Andersson (C)Foto av: Pia Schmidtbauer - Nu tar vi ett stort kliv för att nå målet med snabbt bredband till hela Lerums kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S). Samarbetsavtalet med Telia gör att vi kommer att nå ut med bredband även till glest bebyggda områden i kommunen.

- Avtalet är en del i arbetet med att uppnå kommunens bredbandsmål, att minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha möjlighet att beställa 100 Mbit senast år 2020, säger kommunens bredbandssamordnare  Per Hagehammar. 

De flesta tätorterna i kommunen har under de senaste åren nåtts av fiber av Telia och Skanova. Nu kan nästa steg tas genom att erbjuda snabbt fiber till både boende och företag på landsbygden och till de tätorter som tidigare inte fått erbjudande om fiber,

- Den ökade digitaliseringen kräver en snabb och stabil fiber infrastruktur. Telia har redan idag ett väl utbyggt fibernät i kommunen, och har därför väldigt goda förutsättningar att hjälpa oss med en fortsatt fiberutbyggnad i kommunen, förklarar kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar.

På bilden syns, bakifrån från vänster: Dennis Jeryd (S), Håkan Pettersson kommundirektör, Rutger Fridholm (MP), Mikael Jarmdahl kommun- och stadsnätsansvarig på Telia, Eva Andersson (C).