Bredbandet rullar vidare

Publiceringsdatum : 2018-11-23

Kommunstyrelsen beslutade idag för två år sedan att ingå ett samarbetsavtal med Telia. Syftet var bland annat att finna en väg att möta regeringens nya bredbandsstrategi vars mål är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Byggs det då mer bredband i kommunen, bredbandssamordnare Per Planhammar?

-          Det byggs vidare hela tiden. Just nu i Aggetorp/Ytterstad. Vi alla väntar på att Länsstyrelsen ska bevilja stödmedel för utbyggnation på landsbygden. När beslut om bidrag ges kommer det att grävas i flera av de bidragsberättigade områdena så snart det går.

Vid senaste mätningen, hösten 2017, hade 63 procent av kommunens hushåll fiber och 78 procent tillgång till eller möjlighet att koppla upp sig till fiber. Idag är siffran högre.

-          Visar staten allvar med att stödja utvecklingen även på landsbygden ser jag inga hinder för att vi i Lerums kommun når målet 2025.

Lerums kommun och Telia samarbetar kring etablering och drift av ett öppet fibernät till boende och verksamheter i Lerums kommun. Ett öppet nät innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen.

Klicka här för mer information om kommunens bredbandsstrategi.