Bredbandsutbyggnaden i Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2019-10-10

Vi når cirka 92 procents utbyggnad av bredbandsnätet 2019. Riksdagens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband under 2020. Nu stärks arbetet med att nå de sista hushållen.

Kommunens samarbetspartner Telia meddela i månadsskiftet att de inte har möjlighet att fullfölja fiberutbyggnaden till 614 hushåll som tidigare visat intresse för bredbandsuppkoppling. Telias beslut om att inte gå vidare med byggnationen baseras på en samlad kostnadsbedömning.

I november 2016 tecknade Lerums kommun ett samverkansavtal med Telia för att bygga ut ett öppet fibernät i hela kommunen där invånarna och företagen själva väljer leverantör av bredbandstjänster. Den resan har varit fruktbar och så sent som i december 2018 såg det ut som att Lerums kommun skulle matcha riksdagens mål om 95 procent av hushållen och företagen skulle ha möjlighet till bredband år 2020.

– Resan med Telia som samarbetspartner har varit fruktbar, vi har nått en bra bit, men ännu inte ända fram. Nu ser vi över hur de sista hushållen också ska få tillgång till bredband med andra tekniska lösningar eller affärsmodeller. Vi jobbar vidare med att försöka nå målet under 2020, säger Per Hagehammar kommunens bredbandssamordnare.