Begränsad framkomlighet Tollered

Publiceringsdatum : 2020-08-03

Framkomligheten på lokalvägen Olas Sväng under E20 begränsas från mitten av augusti. Peab kommer under hösten utföra förstärkningsåtgärder av bron på E20 över Olas Sväng i Tollered.

Peab kommer, på beställning av Trafikverket, utföra dessa arbeten med start vecka 34 eller 35. De är en del av den större utbyggnaden av E20 mellan Tollered och Ingared. För att genomföra arbetena behöver fri höjd och bredd på Olas Sväng minskas. Fri bredd kommer att vara 3 meter och fri höjd 3,2 meter under ombyggnationen.

Alternativa vägar

Fordon som är högre och/eller bredare behöver under byggtiden av bron använda sig av avfarten från E20 i södergående riktning för att nå området på nordvästra sidan av E20, t ex Nääs fabriker.

Stora fordon vid Tollered som vill svänga på E20 söderut hänvisas via Kvikullavägen till trafikplats 89, Nääs slott.