Budget 2021 till kommunstyrelsen idag

Publiceringsdatum : 2020-09-16

De styrande partierna i Lerums kommun höll på måndagen en presskonferens för att presentera Alliansens budget 2021, med plan 2022-2023.

Budgeten finns som en punkt på kommunstyrelsens möte onsdag 16 september. Därefter ska den upp till debatt och beslut på kommunfullmäktige 22 oktober. Budgeten är delvis präglad av covid-19 och lägre tillskott i skatteintäkter och generella statsbidrag.

- Vi är samkörda och mycket överens om den kommande budgeten. Vi har en stark ekonomi som också kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den kommunala skattesatsen förblir oförändrad.

 Med det sagt vill Alliansen prioritera följande i budgeten:

  • Förskola, skola och gymnasium ska fortsätta byggas ut med fler platser.
  • Planerna på, och nya projektkalkyler för, ny tennishall, ishall, simhall och kulturhus drivs vidare.
  • Ett nytt äldreboende byggs av Förbo och nya former för +65-boenden ska undersökas.
  • Lerum är en kommun i tillväxt vilket ställer höga krav på investeringar i kommunal service. Dessa görs, enligt Alliansen, med ansvarsfull och hållbar finansiering i en övrigt stark ekonomi.
  • Ny återvinningsstation ska byggas i Stenkullen. Den ska stå färdig 2022 med en total budget fördelad på två år på 70 miljoner kronor.

- Lerum är en kommun som växer och särskilt attraktiva är vi för barnfamiljer. Det betyder att vi behöver bygga fler förskolor och skolor.  Mellan 2021-2019 planerar vi för 525 nya förskoleplatser, 2210 nya grundskoleplatser och 400 nya gymnasieplatser. Nästa år fokuserar vi på fortsatt ökade kunskapsresultat i skolan, säger Lill Jansson (L), kommunalråd med särskilt ansvar för lärande.

Eva Andersson (C)), kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsbyggnad lägger till:

- Vårt mål är att bygga ett samhälle där kommunal service och infrastruktur hänger med i en befolkningstillväxt på 1-1,5 procent, på ett hållbart sätt. Vi jobbar långsiktigt för att få till olika trafiklösningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder och kommer fortsatt att bevaka så det blir en bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Under 2021 ska även översiktsplanen bli färdigställd som är kommunens övergripande dokument för hur mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Vi ser gärna att man ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen.

I budget 2021 med plan 2022-2023 uttrycks olika politiska viljeinriktningar inom en rad områden. Ett sådant nytt område för i år är ”Rent, snyggt och attraktivt” som under 2021 ska sätta fokus på klottersanering och insatser för att förebygga skadegörelse på längre sikt. 

- Inom stöd och omsorg kan vi konstatera att covid-19 starkt präglat verksamheten detta år. Vi fortsätter att satsa på den enskilde individens upplevelse av vård, service och omsorg. Såväl för brukare som anhöriga. Ur ett hållbarhetsperspektiv gör vi särskilda satsningar på psykisk hälsa, menar Christian Eberstein, (KD), kommunalråd med särskilt ansvar för stöd och omsorg.

Klicka här för att läsa mer i Alliansens budget 2021, med plan 2022-2023.