Bygget av idrottshallen

Publiceringsdatum : 2018-02-09

Pålningen är avslutad, nu går vi in i nästa fas av produktionen av hallen vilket innebär att vi gräver oss ner.

Schaktet grävs för att påbörja uppbyggnaden till bottenplattan som blir golvet till garaget. Ihop med schaktningen kapas även alla pålar till rätt nivå. Vi ber er att fortsätta respektera avspärrningarna runt arbetsområdet.

Läs mer om idrottshallen >>