Bygglovsenheten byter e-tjänst 1 maj 2021: Lerum Minut Bygg

Publiceringsdatum : 2021-04-21

1 maj får bygglovsenheten nya e-tjänster och du ska då logga in med ditt bank-ID via vår hemsida istället för i portalen MittBygge.

Även du som inte använt e-tjänst tidigare kan som inloggad nu hitta dina ärenden, använda tjänsterna för kompletteringar, ta del av beslut och skicka meddelande till handläggare.

MittBygge-portalen stängs 30 april 2021

Om du har ett pågående ärende i Mittbygge kommer du att få information om förändringen via e-post från kommunens bygglovsenhet. Du kommer fortfarande ha tillgång till dina ärenden men du loggar in via vår hemsida istället för via MittBygge-portalen och det kommer se lite annorlunda ut. Vi rekommenderar dig som står inför start- eller slutbesked och ska komplettera med information och/eller handlingar vecka 17 att göra det senast 29/4, avvakta till efter helgen (3/5) eller skicka eventuella svar, uppgifter eller handlingar till bygglovsenheten@lerum.se.   

Klicka här för att komma till Lerum Minut Bygg.

Vem kan använda de nya e-tjänsterna?

De nya tjänsterna heter Lerum Minut Bygg och de kommer att vara öppna för dig som sökande, byggherre, ombud, kontaktperson för företag/organisation och kontrollansvarig.

I Lerum Minut Bygg kan du till exempel:

  • Ansöka om bygg-, rivnings- och marklov
  • Anmäla attefallsåtgärder och eldstäder
  • Komplettera ditt ärende med information och handlingar
  • Lämna meddelande till din handläggare

Mer information om de nya e-tjänsterna kommer när de är på plats.

Varför byta e-tjänst?

E-tjänsterna i Lerum Minut Bygg är användarvänliga och hjälper dig som sökande att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från början. Det sparar tid både för dig och för oss och du kan få ditt beslut snabbare.

Del av kommunens digitaliseringsresa

- Den nya e-tjänsten kommer även att underlätta och bidra till framtida utveckling i bland annat bygglovsprocessen. Det här är en del av den digitaliseringsresa, och därmed ökade servicegrad gentemot våra invånare och företagare, som hela kommunen gör. Vår förhoppning är att fler ärenden ska vara kompletta vid ansökningstillfället. Det ska vara lätt att göra rätt, säger bygglovschef Lerny Hermansson.

Måste jag använda e-tjänsterna nu?

- Man kan fortfarande skicka eller lämna in handlingar till kommunen, men det är många som efterfrågar och använder e-tjänster idag. Vi har en ökande andel ansökningar och anmälningar via e-tjänst, särskilt från privatpersoner säger Mia Ekendahl-Wisur, bygglovskoordinator och projektledare för Lerum Minut Bygg och fortsätter, MittBygge har fungerat bra men vi behöver nu fler och mer funktionella e-tjänster som samtidigt ska vara enklare att använda. E-tjänsterna i Lerum Minut Bygg är också integrerade med vårt ärendesystem och ger möjlighet för fler än den sökande att använda.

Läs mer om den nya e-tjänsten.