Byggnation av cykelgarage vid Floda station

Publiceringsdatum : 2019-02-28

Den 4 mars startar Lerums kommun byggnationen av ett cykelgarage vid Floda station. Den första delen av arbetet med att grundlägga marken tar cirka tre veckor. Därefter sker montering av stomme, och inför det återkommer kommunen med mer information om byggtider. Arbetet innebär att det under en begränsad tid finns tillgång till färre parkeringsplatser än vanligt. Se bifogad fil för vilka platser som påverkas, och var du istället kan parkera.

Cykelgaraget kommer att byggas vid parkeringsplatsen närmast på norra sidan järnvägen vid Floda station. Under byggtiden kommer fem parkeringar att tas i anspråk och parkeringsplatsen för rörelsehindrade kommer att flyttas, vilket innebär att fler platser kommer att beröras. Det kommer vara begränsad framkomlighet på hela parkeringen under dessa veckor, och vid lastning och lossning av byggmaterial kan tillfartsvägen blockeras av fordon.

Under tiden hänvisar kommunen till övriga pendelparkeringsplatser i Floda, se de blå markeringarna på den bifogade kartan nederst på sidan.