Café Förgätmigej måndag 9 september

Publiceringsdatum : 2019-08-29

En mötesplats för alla som har eller berörs av demenssjukdom. Vi som arrangerar önskar skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte. Måndagen den 9 september klockan 18-20.

Vårdhunden Uno besöker oss med sin matte Charlotte Ericsson. Hemtjänstens egen Trubadur Niklas Jäderberg håller i Allsången.
Plats: Ågården, Alingsåsvägen 1 i Lerum. Vi bjuder på fika och gott humör. Varmt välkomna!

Ett samarrangemang mellan Lerums kommun, Demensföreningen Lerum, Humana och Studieförbundet Vuxenskolan.