Café Säveå måndag 24 februari

Publiceringsdatum : 2020-02-13

Ett café för dig som är anhörig, där du kan komma själv eller gemensamt med den som du hjälper och stödjer. Alla är välkomna oavsett ålder eller diagnos.

  • Datum: sista måndagen i månaden, med start 24 februari 2020.
  • Tid: 11-13.
  • Plats: Equmeniakyrkan i Floda, Garverivägen 7A.

Program

  • Information från kommunens Anhörigstöd
  • Underhållning med Guitarmen. Instrumentala gitarrlåtar från 60-talets hitlistor mixas med sång.

Kontakt

Jessica Gustavsson
Telefon: 0302-52 22 39