Dags att mäta radon, mätsäsongen har börjat

Publiceringsdatum : 2019-10-09

Radon är hälsoskadlig gas som ökar risken för lungcancer. Den varken syns, luktar eller märks på något annat sätt. Enda sättet att veta om du har radon i din bostad är att mäta.

Du bör mäta radonhalten om du:

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Mätsäsongen för radon är 1 oktober till 30 april

Från och med den 1 juli 2018 kan radonbidrag för radonsanering sökas för dig som äger din bostad.

Klicka här för att läsa mer på Boverkets sida. 

Klicka här för att läsa mer hur du beställer radonmätning.