Dags att söka medel ur Sociala samfonden

Publiceringsdatum : 2020-10-14

Alla medborgare i Lerums kommun har två gånger om året möjlighet att ansöka om medel ur Sociala samfonden. Vårens ansökningar ska vara inlämnade senast 1 april och höstens ansökningar senast 1 november.

Myndighetsavdelningen på Sektor stöd och omsorg fattar beslut om hur medlen ska fördelas åt behövande i kommunen.

Beslut om utbetalning av medel fattas i slutet av april och i slutet av november.

Ansökningsblankett finns att skriva ut nedan, att hämta på Kundcentret KomIn eller socialkontorets reception på Stationsvägen 10 i Lerum. 

Klicka här för att komma till ansökan.