Delar av Gråbo får sitt vatten från Lerum

Publiceringsdatum : 2021-06-28

På onsdag den 30 juni börjar Lerums kommun arbetet med att koppla in Lerumsvatten till områdena Ljungvik, Lekstorp och Lilla Aggetorp i Gråbo. Arbetet pågår under veckan.

Gråbo vattenverk ligger nära maxgränsen för sin vattenproduktion. Det innebär utmaningar att klara toppar i vattenförbrukningen. Till exempel under sommaren då många använder mer vatten.

För att minska trycket på vattenverket i Gråbo kommer Ljungvik, Lekstorp och Lilla Aggetorp i Gråbo få sitt dricksvatten från Lerums vattenverk istället. Vattnet i vår kommun håller god kvalitet. Eventuellt kan vattnet bli missfärgat eller innehålla partiklar medan arbetet pågår. Spola i kranen tills vattnet blir klart.

Vi gör bytet för att minska risken för driftstörning och vattenbrist i Gråbo. Gråbo växer och ökad bebyggelse och de varma somrarna gör att normalanvändningen av vatten har stigit. Idag får Olstorp vatten från Lerum och det är en enkel åtgärd att koppla in även Gråbo. På lång sikt ser vi över vår vattenförsörjning inom kommunen. Till exempel håller vi på att undersöka om det går att anlägga en reservvattentäkt i Gråbodeltat.

Kartbilden visar vilka områden som berörs. 

Gråbo-karta_630.jpg