Delar av kommunens förvaltning flyttar tillfälligt på sig

Publiceringsdatum : 2018-02-02

Från och med måndagen den 19 februari och fram till oktober/november kommer ett flertal av kommunens enheter tillfälligt sitta i andra lokaler än i Lerums centrum.

Anledningen är en planerad ombyggnation av värme- och ventilationssystemet i kommunhus 2, Brobacken 3-7. Kommunhus 2 har under flera år haft problem med inomhusklimatet vad gäller temperatur, luftflöde och lukt från mat som sprider sig i byggnaden, vilket medfört en ohållbar arbets- och inomhusmiljö. Sektor samhällsbyggnad har också efter omorganisation och planerade nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser.

För att klara av att genomföra de nödvändiga förbättringarna krävs att all personal evakueras från kommunens lokaler på våning 1 och 2 under hela renoveringsperioden.

Evakueringen innebär att minst 100 tillfälliga kontorsplatser har kontrakterats under renoveringsperioden.

  • Ekonomienheten flyttar till teknisk service före detta kontor i Aspedalen i Lerum.
  • Utvecklingsenheten, Personalenheten och Mark- och exploateringsenheten kommer att sitta i Nääs Fabriker i Tollered.
  • Miljöenheten och IT-enheten kommer att flytta till före detta biblioteket i Parasollen i Gråbo.
  • Projektenheten och Planenheten flyttar till kontor på Gjutarevägen 5 i Stenkullen.

Flytten har organiserats så att den kommunala servicen inte ska försämras under evakueringsperioden.