Delvis fjärr och distansundervisning för högstadiet fram till 12 februari

Publiceringsdatum : 2021-01-21

I samverkan med smittskyddsläkare har huvudman för grundskolan i Lerums kommun beslutat att delvis fjärr- och distansundervisning kan bedrivas för årskurs 7-9. Detta gäller 25/1 - 26/2.

Rekommendationen från smittskyddsläkare är att det ska vara möjligt att hålla distans, vilket innebär att många skolor med årskurs 7-9 behöver bedriva delvis fjärr- och/eller distansundervisning.
Klicka här för att läsa mer om smittskydds riktlinjer.

Det kommer att se olika ut på respektive skola, beroende på vilka förutsättningar de har när det gäller att hålla avstånd. Skolorna kommer att planera för hur de på ett bra sätt bibehåller minskad smittspridning, uppehåller en god undervisning och successivt tar tillbaka eleverna till den ordinarie undervisningen.

Varje skola informerar sina elever

För de flesta elever kommer det vecka 4 att vara fjärr- och/eller distansundervisning. För en del elever kommer det att vara dels undervisning på skolan och dels fjärr- och/eller distansundervisning. Det finns, som tidigare, också en del elever som har undervisning på skolan hela tiden. Respektive skola kommer att komplettera med information om vad som gäller för ditt barn.

Hämta skolmat

Möjligheten att hämta skolmat kommer fortsatt att finnas för alla elever. Information om hur det går till, kommer ditt barns skola att informera om. Alla skolor arbetar med anpassningar för att minska smittspridningen, och för att samtidigt ge eleverna en god undervisning. 

Hör av dig till ditt barns skola om du har frågor.