Demokrati på schemat

Publiceringsdatum : 2018-11-09

En dag om året är det politikernas tur att lyssna på eleverna: Demokratitorget på Dergårdsgymnasiet är på riktigt.

Demokratitorget innebär att politiker och unga människor träffas och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokratitorgen bygger på att alla som är med på mötet deltar i diskussionerna och att allas tankar tas tillvara.

Under hela torsdagsförmiddagen, 8 november, fick eleverna i klasserna Samhällsvetenskapsprogrammet 1A och 1B samt Barn- och fritidsprogrammet klass 2 möta sina lokala politiker.

-          Här får ungdomarna möta våra politiker och se att de är av kött och blod. De förstår att politik påverkar deras vardag, att vardagen är politik. Det är ett konkret och bra sätt att studera demokrati i skolan. Vi följer upp rapporten från dagens demokratitorg och ser om det faktisk ger avtryck i framtiden, säger Lars Friberg, engagerad samhällskunskaps- och historielärare på gymnasiet.

Totalt möttes politiker och ungdomar vid sex olika samtalsrum/klassrum. Vid varje station diskuterades en fråga eller ett ämne, allt ifrån kultur och fritid och ungas hälsa till trygghet och arbetsmarknad.

-          Det är intressant. Ett bra tillfälle att få säga vad man tycker till politikerna, något som man annars inte får chansen till. Jag har aldrig träffat en politiker förut men det känns som att de lyssnar, säger Joel i klass SA 1A.

Moa i klass SA 1B bor i Alingsås men har medvetet valt att gå i Lerums gymnasium för att ”gymnasiet har 100 procent lärarbehörighet”.

-          Helt klart lärorikt, politikerna lyssnar och tar in vad vi säger. Sedan är det så att inte alla förslag går att genomföra. Vi tog upp frågor som sommarjobb och bostadssituationen för unga. Sedan hade vi gärna sett fria busskort i hela regionen, det hade underlättat vår fritid och dessutom är det miljörätt.

Vid varje samtalsstation finns en samtalssekreterare som antecknar det som elever och politiker säger. Anteckningarna visas direkt på en projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner.

-          Vi politiker ska ikläda oss rollen som elefanter med stora öron, inte krokodiler denna dag, ler Gunilla Lindell, kommunpolitiker som varit med i flera demokratitorg under årens lopp.

Även Alexander Abenius, som själv gått på Lerums gymnasium, uppskattar upplägget:

-          Demokratitorget är ett perfekt forum för oss politiker att lyssna på vad våra elever tycker om Lerums kommun. Vi har väldigt många kloka unga elever på Lerums gymnasium med många bra idéer för ett bättre samhälle.

Efter samtalen sammanställs anteckningarna i en rapport som kan användas som underlag för vidare diskussion bland politiker och gymnasiet.

-          Upplägget med demokratitorg har funnits i flera år, men i höst är det endast Lerums gymnasium som kör det. Det finns ett värdefullt driv bland lärare och politiker här i Lerum att jobba med demokratifrågorna och sätta eleverna och deras åsikter i fokus. Vi har under åren haft 6000 ungdomar som medverkat i demokratitorg med mycket nöjda deltagare. Framför allt menar ungdomarna att politikerna verkligen lyssnar på dem, säger Rasmus Jonsson, projektledare på Göteborgsregionen.