Demokratitorg på Lerums gymnasium

Publiceringsdatum : 2017-10-24

Tisdagen den 24 oktober deltog ett 80-tal elever från Lerums gymnasium i ett så kallat Demokratitorg. En chans för ungdomar att i sin skolmiljö möta ansvariga politiker ansikte mot ansikte.

Elever från Barn och fritids-, Bygg- och Samhällsprogrammet lyfte frågor, åsikter och förslag direkt till förtroendevalda från kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Lerums kommun.

Personliga möten

Demokratitorget ger ungdomar möjlighet att lyfta sina frågor, åsikter och förslag direkt till beslutsfattare. Det handlar om personliga samtal med ett fåtal personer åt gången. Utgångspunkten är elevernas funderingar. Det personliga mötet är en central del i demokratitorgen.

-       Jag har fått en helt annan bild på hur det fungerar i samhället, det politiska systemet, vilka konsekvenser beslut får och hur många olika aspekter det finns på saker och ting. Exempelvis kostnader för miljöhänsyn, säger Angelica Greibe som går årskurs 2 på Barn- och fritidsprogrammet.

-       Det är skönt att politikerna kommer till oss. Jag skulle aldrig gå till kommunhuset. De tar också anteckningar och verkar vara intresserade. Det är inspirerande när man får känslan av att det är möjligt att påverka som enskild person. Det är även kul att se politiker som vanliga människor med verkliga känslor.

Hennes klasskamrat Josefine Hölsä håller med:

-       Det har varit bra att politikerna har inlett diskussionerna och drivit frågorna. Då har de blivit lättare för oss att komma igång.

Demokratitorget 2017 bestod av sju stationer. Vid varje station sker en diskussion kring ett tema. Ämnesområdena för årets demokratitorg var skola och utbildning, arbetsmarknad, ungas inflytande och kultur och fritid, inkludering, Lerums som miljökommun samt ett tema som eleverna väljer.