Den digitala revolutionen är här

Publiceringsdatum : 2017-10-17

Den digitala revolutionen är fantastisk. Den ger oss ett bekvämare, tryggare, mer spännande, längre, friskare och roligare liv. I alla fall om vi får tro professor Bo Dahlbom som föreläste i Dergårdsteatern tisdag 17 oktober.

Lerums kommun hade bjudit in medarbetare, elever och allmänhet till en två timmar lång föreläsning med titeln Den digitala revolutionen.
Bo Dahlbom är optimist:

-          Den teknisk utvecklingen befriar människor från olika bördor.

Som bevis visar han på den arbetande människan för hundra år sedan . En kvinna i textilindustrin jobbade 72 timmar i veckan. De på landsbygden ännu mer. Om hundra år kommer vi också att skratta åt vårt välstånd idag och se det som armod.

Digitala tidsåldern

Vi är inne i den digitala tidsåldern. Det oljan var för 1900-talets industriella revolution är datorn för det kommande seklet. Bo Dahlbom påminner oss om att Internet är drygt 20 år gammalt och Iphone såg sin första köpare för tio år sedan och den första appen dök upp året efter. Vi är i början av en digital revolution som leds av unga män från USAs västkust – männen bakom Google, Facebook, Amazon, Microsoft och Tesla.

Var är vi då på väg? Digitaliseringens plattformar kommer revolutionera bilen, sjukvården, boendet, skolan, konsumtionen med mera. Vi får vänja oss vid robotar och AI. Den digitala butlern i hemmet är runt hörnet. Priset för det öppna samhället, där vi går från slutna system till öppna lösningar, är mer övervakning.

-          Det är det värt. Den svenska datainspektionen kallar jag motståndsmyndigheten.

Kommunal förändring

Vad innebär det här för offentlig sektor som Lerums kommun? Möjligheter, menar Bo Dahlbom, att skapa plattformar – digitala och fysiska – för att stödja invånarna att hjälpa varandra.

-          Ni borde byta namn, från kommunal förvaltning till kommunal förändring. Våga lägg tid på utvecklingsarbete. Sverige ligger inte efter Europa, men kommunerna i Sverige är inte heller i direkt framkant av digitaliseringen. I digitaliseringen ligger nyckeln till det hållbara samhället. Ni vet väl att energi kommer att vara gratis i framtiden?

Föreläsningen är en del av kommunens arbete för ökad digitalisering. Du kan ladda ned och ta del av föreläsningen som bifogat dokument nederst på sidan.

 

Ladda hem